Hubertské setkání trénujících v Oldřichovské konírně 2023

Letošní Hubertské setkání pro ty, kdož ještě nejsou způsobilí k velké Hubertské jízdě, nebo nemají k dispozici koně a trénují u nás v Konírně, se bude konat v neděli 5.11.2023 od 10.00.

Letošní předvedení bude formou Working Equitation ukázky testu ovladatelnosti - dle přihlášených ve dvou nebo třech stupních obtížnosti. Věříme, že si tedy tentokrát rodiče a příznivci přijdou na své, protože je to divácky velmi přitažlivé. 

Prosím o přihlášky, startovné předem nebo na místě 300,-.

Každý si připraví svoji skladbu, promyslí koně na kterém bude chtít jet a oblečení do workingu (ne bílé rajtky, barevné sladění s dečkou koně ideální). Podrobnosti případně tel 777209971 nebo jakákoli forma zprávy.

TĚŠÍME SE !!!