Jarní pobyty u koní

Kromě Velikonočního pobytu (viz níže) budou určitě vypsány některé víkendy, sledujte proto prosím buď zde nebo na našem FB Oldřichovská konírna. Můžete i vy sami si navrhnout termín víkendu, vždy víkend otevřeme pokud budou min. 3-4 zájemci o pobyt. Víkend příjezd pátek odpo/večer, odjezd neděle odpo/večer, cena 3 000,-/os

POBYTY POŘÁDÁ JK OLDŘICHOVSKÁ KONÍRNA Z.S.

(V souladu se současnou legislativou pro pořádání takových akcí upozorňujeme, že přihlášením k pobytu vstupujete do našeho JK Oldřichovská konírna z.s., což pro Vás nicméně není nijak a ničím závazné, závazné je pouze zaplatit uvedený poplatek.)