Jezdecký klub

Jezdecký klub Oldřichovská konírna z.s.

Oldřichov 6, 391 43  Mladá Vožice

IČ: 227 09894

 

Náš jezdecký klub je zaregistrovaný pod Českou jezdeckou federací a předsedou klubu je Eva Podrabská, jež je instruktorem jezdectví, člen ČJF - jezdec-drezura. Jsme též zároveň klubem sportovním vedeným od r. 2022 pod Českou unií sportu. 

Věnujeme se především základnímu přiježďování, všeobecným základům ježdění, přípravě jezdců na ZZVJ (včetně kavaletové a skokové gymnastiky), drezurnímu ježdění a Working Equitation. 

Po opakovaných návštěvách a lekcích u nás a domluvě nabízíme stát se členem našeho jezdeckého klubu, který je od ledna 2016 registrován pod Českou jezdeckou federací (ČJF).

Členem (členkou) klubu se může stát pouze jezdec, který předtím prokáže své nadšení do koní pravidelnou docházkou, chutí se učit novým věcem, ale i chutí k práci, které je u koní dost a která je těžká. Chutí pomoci s mladšími, méně zkušenými, chutí odříct si luxus tepla a sucha když je zima a mokro, prší, sněží, ale přesto přijde ke koním a udělá co je třeba, i když zrovna nejde jezdit. Chutí a ochotou pomoci, když je potřeba, tj. když je některý kůň nemocný, je potřeba narychlo přijet a asistovat veterináři, kováři apod.

Členem klubu se tedy stane člověk až poté, co prokáže své nadšení pro věc výše uvedeným. Pokud někdo požádá o členství v klubu s tím, že má už zkušenosti z dřívější doby někde jinde, stejně musí nejprve prokázat svojí spolehlivost a zodpovědnost placenými lekcemi - s tím, že tu může strávit čas navíc, nejen čas strávený při ježdění. To platí pro všechny nadšence, vždy tu kdokoli může zůstat déle a pomáhat, to je jen vítané.

Přijímáme po dohodě také členy, kteří např. vlastní doma svého koně a nejsou registrovaní a jelikož se chtějí zúčastnit oficiálních nebo hobby závodů, potřebují registraci v ČJF - podmínky potom dle individuální dohody.

(Vzhledem k současné legislativě, která upravuje oprávnění pro pořádání táborů a pobytů, jež během víkendů a prázdnin také pořádáme, vstupuje do klubu každý, kdo se přihlásí na pobyt. Tyto členy nezavazují žádné povinnosti kromě těch, které vyplývají z pravidel pobytů a zaplacení poplatku s tím spojeného.)

Věk pro běžné členství v klubu je min. 10 let a hlavně na individuální dohodě s rodiči a mém uvážení. Další podmínky - tedy placení členských příspěvků, docházka atd. bude již na naší osobní dohodě.  

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE: Ing. Pavel Vaněk - tréninky drezura, parkur (jezdec všestrannosti vlastní výkonnost ST, drezura S, parkur S, komisař                                                                      ZZVJ, rozhodčí)

                                   Petra Čejková - semináře WE, tréninky drezurního přiježdění  (jezdec working equitation, drezura, dlouholeté                                                  zkušenosti s prácí ze země, rozhodčí)

                                   Jitka Šimoušková - tréninky WE (jezdec drezury a working equitation, mistryně ČR WE 2022)

                                   Dagmar Hrabalová - garant ZZVJ, tréninky parkur  (instruktor, trenér, garant ZZVJ)

                                   Lenka Palečková - KRMkone.cz (příprava a trénink mladých či "syrových" koní, výživář)

                                   Jan Pilecký - tréninky parkur (jezdec parkuru, podkovář)

 

Tento projekt je podpořen dotací Můj klub v rámci Národní sportovní agentury 

mceclip0