Jezdecký klub

Jezdecký klub Oldřichovská konírna z.s.

Oldřichov 6, 391 43  Mladá Vožice

IČ: 227 09894

 

Náš jezdecký klub je zaregistrovaný pod Českou jezdeckou federací a předsedou klubu je Eva Podrabská, jež je instruktorem jezdectví pro turistické jízdárny.

Po opakovaných návštěvách a lekcích u nás a domluvě nabízíme stát se členem našeho jezdeckého klubu, který je od ledna 2016 registrován pod Českou jezdeckou federací (ČJF).

Členem (členkou) klubu se může stát pouze jezdec, který předtím prokáže své nadšení do koní pravidelnou docházkou, chutí se učit novým věcem, ale i chutí k práci, které je u koní dost a která je těžká. Chutí pomoci s mladšími, méně zkušenými, chutí odříct si luxus tepla a sucha když je zima a mokro, prší, sněží, ale přesto přijde ke koním a udělá co je třeba, i když zrovna nejde jezdit. Chutí a ochotou pomoci, když je potřeba, tj. když je některý kůň nemocný, je potřeba narychlo přijet a asistovat veterináři, kováři apod.

Členem klubu se tedy stane člověk až poté, co prokáže své nadšení pro věc výše uvedeným. Pokud někdo požádá o členství v klubu s tím, že má už zkušenosti z dřívější doby někde jinde, stejně musí nejprve prokázat svojí spolehlivost a zodpovědnost placenými lekcemi - s tím, že tu může strávit čas navíc, nejen čas strávený při ježdění. To platí pro všechny nadšence, vždy tu kdokoli může zůstat déle a pomáhat, to je jen vítané.

Přijímáme po dohodě také členy, kteří např. vlastní doma svého koně a nejsou registrovaní a jelikož se chtějí zúčastnit oficiálních nebo hobby závodů, potřebují registraci v ČJF - podmínky potom dle individuální dohody.

Věk pro členství v klubu je min. 10 let a hlavně na individuální dohodě s rodiči a mém uvážení. Další podmínky - tedy placení členských příspěvků, docházka atd. bude již na naší osobní dohodě.  

 

Současné složení klubu k 15.10.2019:

Eva Podrabská - předseda, instruktor (kurz pro turistické jízdárny), vedoucí klubu, člen ČJF -jezdec drezura

Martin Podrabský - technické zabezpečení, organizační činnost

Tereza Humešová se svým valachem Woltonem

Nikola Mokrycki, člen ČJF

Šárka Mokrycki s jejich valachem Peonem

Kačka Petráňková

Verča Slunéčková, člen ČJF

Marie Zemková, člen ČJF

Vendula Kavková se svojí kobylkou Annie, člen ČJF