Výuka jízdy na koni

Výuka základů jízdy na koni - neboli lekce na jízdárně 

Ceny platné od 1.7.2021:
 
1 lekce pro pravidelného jezdce 50min                                             400,- Kč  - pravidelné lekce probíhají v týdnu od úterý do pátku dle dohody ve skupinkách nejvíce po  4 osobách
1 lekce nárazová 50min nebo na vyžádání individuální             500,- Kč
permanentka:                                                                                           4000,- Kč na 11 lekcí  (5000,- individuální) permanentka je platná max. 3 měsíce, je skutečně pro pravidelné jezdce, kteří se chtějí něco naučit a chodí minimálně 1x týdně, nejlépe 2x.                     
 (malé děti do 10 let délka lekce v sedle kolem 30 min dle možností a schopností udržení pozornosti - zbývající čas využit k výuce přípravy koně k ježdění a jeho odstrojení po ježdění, popřípadě výuka hravou formou pouze vození se, opět dle povahy, důvěry, fyzické a psychické vyspělosti - doporučujeme využít spíše pony školičku)
 

Nabízíme výuku jízdy na koni začátečníků (od úplně malých dětí od cca 6 let), tak lekce na jízdárně i pro pokročilejší. Výuka začátečníků probíhá zprvu na lonži, zároveň je třeba naučit se kromě techniky ježdění i základní "dohodu" s koněm ze země, což tedy zahrnuje i přivést ho z výběhu, vyčistit, ustrojit k ježdění.  Je to živý tvor, se kterým se musíme nějak domluvit, tedy ruku v ruce s učením se techniky jízdy by se mělo učit chápat koně a chovat se tak, aby on pochopil nás. Co se týče jízdy na koni, učíme základ správného sedu, použití pomůcek (pomůckou rozumíme sed, holeň a působení otěže), vedení koně, základní jízdárenskou práci a vedení koně venku v terénu, kavaletovou práci a nižší skoky. Naším cílem je vychovat "jezdce", což je pro mě ten, který je schopen se o koně postarat před i po ježdění, je schopen ho přiměřeně nakrmit a taktéž rozpoznat, když kůň jeví známky nepohody, kulhá či trpí jiným diskomfortem a je schopen na to reagovat. Co se týče ježdění, uvede koně ve všech chodech jak na jízdárně, tak v terénu, je schopen koně odjezdit sám a to tak, že ho vede k správnému uvolnění a nesení nejen sebe, ale i jezdce, či aspoň ví, jak by to měl dělat a proč to tak má dělat. Je znalý i konfliktních situací a umí se v nich zachovat a s chladnou hlavou je řešit. Učíme základy ježdění a práci s koněm ze země, práci v terénu, připravujeme jezdce ke složení ZZVJ (zde je však nutná spolupráce instruktora na vyšší úrovni, který připravenost k ZZVJ schválí a poté garantuje, popřípadě jezdec předtím ještě absolvuje soustředění či tréninky k tomu vhodné), věnujeme se převážně drezúře a Working Equitation.

Výuku zajišťuje Eva Podrabská - jezdec ČJF - drezura, instruktor jezdectví (instruktorský kurz pod ČJF),  další absolvované kurzy: práce ze země s Kateřinou Santarovou, Petrou Beránkovou, Petrou Čejkovou, drezurní lekce s Petrou Čejkovou (jezdkyně drezury a working equitation), drezurní lekce s Danielou Křemenovou (drezurní jezdkyně a instruktorka), kurz "Poznej svého koně"  s Kateřinou Kumble - fyzioterapeutka, tréninky pod vedením Ing. Pavla Vaňka 

Věk nerozhoduje - dospělí se klidně mohou začít učit stejně jako děti, u dětí preferuji věk alespoň od 6-7 let. Pokud se rozhodnete pro výuku, je dobré ji nějak zásadně nepřerušovat, základní výcvik jezdce tak, aby byl schopný koně sám bezpečně ovládat ve všech chodech (krok, klus, cval) na jízdárně i v terénu včetně přípravy koně před jízdou a ošetření po jízdě, trvá cca 150 lekcí !!! Samozřejmě opravdu přibližně -  vše je to dle individuálních schopností a také věku, snahy, času, chutě se učit...

 

Tento projekt je podpořen dotací Národní sportovní agentury